Türk Tabipler Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’na koronavirüs vakalarının resmi web adresinden cinsiyet, yaş ve şehirlerine göre açıklanmasını istedi.