Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Adanaspor maçı sonrası sözleri nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a verdiği cezada indirime gitti.

Kurum, verilen 60 günlük hak mahrumiyeti ve 40 bin TL’lik cezası kaldırdı, 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL’lik para cezasını onadı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

– Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım’ın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası ve 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım hakkında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT’nin 38/1-b ve 11. maddeleri uyarınca verilen 60 gün hak mahrumiyeti cezasının ve 40.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.