Bugün yayımladığı bir genelge ile 81 ildeki devlet hastanelerinde acil olmayan ameliyatların uygun bir tarihe ertelenmesi gerektiğini belirten Sağlık Bakanlığı, ikinci bir genelge yayımladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ilgili birimlere gönderilen yazıda, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla alınması gereken tedbirler 12 maddede açıklandı.

Pandemi (küresel salgın) hastanelerinin tanımı ve teknik donanımlarını açıklayan açıklamaya göre bu hastanelerin yetersiz kalması durumunda ikinci basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak kabul edilecek.

Ayrıca pandemi hastanelerinde enfekte olmuş gebeler için ayrı bir doğum odası oluşturulacak.

Genelgede belirtilen 12 madde şu şekilde:

1. Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur.

2. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve üçüncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler Pandemi Hastanesi olarak kabul edilir.

(Pandemi süresince enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, iç hastalıkları ve göğüz hastalıkları uzmanı başka bir hastaneden görevlendirme yolu ile karşılanabilir)

(Pandemi Hastanesi: Kovid-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapılmış olduğu hastane olarak tanımlanır.)

3. Hastane bünyesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Pandemi Eylem Planına göre Pandemi Genel Koordinasyon Ekibi oluşturulmalıdır.

4. Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenmeli ve bu vakalar için rezerve edilmelidir. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenmelidir.

Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu, onkoloji- hematoloji ve radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakli klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecektir.

5. Pandemi hastanelerinde COVID-19 tanısı alınmış hastalar dışındaki hastaların hangi servis ve yoğun bakımlarda izleneceği belirlenmelidir.

6. Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde ikinci basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilmelidir.

7. Pandemi hastalarına ayrılmış klinik ve yoğun bakım yataklarına giriş güzergahı belirlenir ve bu güzergah üzerine gerekli tedbirler alınır.

8. Pandemi hastanelerinde gerek klinik gerekse ameliyathane ve doğumhanelerde çalışacak personelin vardiyalar şeklinde isimleri ve unvanları belirlenir.

9. Pandemi hastanelerinde COVID-19 ile enfekte vakaların cerrahi müdahalelerinin yapılabileceği 1 ameliyathane odası ve kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinin olduğu hastanelerde enfekte gebelerin doğum yapabilecekleri 1 doğum odasının belirlenmesi ve rezerve olarak tutulması gerekmektedir.

10. Pandemi hastanesinin başhekimi/mesul müdürü, normal işleyişini aksatmayacak şekilde kilinik yatakların, yoğun bakımların, ameliyathanenin kullanılması ve personel görevlendirmesi konusunda tam yetkilidir.

11. İl sağlık müdürlükleri tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer değişikliğini yapmakta tam yetkilidir.

12. Kovid-19 tanısı konmuş hastaların müraacat ettiği pandemi hastanesi olmayan il/ilce hastaneleri, bu hastaları sev algoritmasında belirlenen hastaneye gerekli önlemleri alarak sevkini gerçekleştirmelidir. Hastaların sevki il içi veya il dışı 112 Komuta Kontrol Merkezleri tarafında koordine edilir.