Uzak Doğu Federal Üniversitesi ve Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Bölümü, suyu çözünmüş uranyumdan yüzde 95 oranında arındıran bir soğurucu madde geliştirdi.

Üniversitelerin yaptığı basın açıklamasında, “Tehlikeli radyoaktif maddelerin derişimini arttırarak, saf çözeltiden kolaylıkla ayrıştırılabilmesine olanak sağlayan bir madde geliştirdik” denildi.

Uzak Doğu Federal Üniversitesi doğa bilimleri fakültesindeki nükleer teknoloji laboratuvarında araştırmalarını yürüten Yevgeniy Papınov, bu yeni metodun su çözeltilerini ayrıştırma işlemini çok daha etkin hale getireceği ve ayrıştırılan maddelerin çözeltiden kolaylıkla arındırılmasını sağlayacağını düşünüyor.

İcat edilen yeni soğurucu maddenin, hareketsiz tesislerde endüstriyel su ve musluk suyu tedariği için kullanılması öneriliyor. Bunun yanında radyoaktif maddelerle kirletilmiş doğal kaynak suları, atık sular ve deniz sularının iyileştirilmesinde de kullanılabilecek.

Soğurucu madde, yüzde bir oranında sulu bir ortama yerleştiriliyor. Arındırma süreci, oda sıcaklığında yaklaşık 3 ila 48 saat sürüyor. Bu işlem sonucunda da su filtrelenmiş ve çökeltiden temizlenmiş oluyor.