Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz’da bu örgüt mensuplarının yaptıkları ihanetin büyüklüğünü ancak bir asır önceki işgal günleriyle mukayese edebiliriz. FETÖ’nün TBMM’yi bombalamasıyla Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın kapatılması aynı şeydir. Aynı amaca yöneliktir. Orada bir fark yok. Her ikisi de milli iradenin tecelligahı olan bu kurumları işlemez hale getirerek, ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı gütmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödülleri törenine katıldı.

Kendi teknolojisini ve bilimini üretemeyen bir ülkenin, kendi kültüründe ve değerinde de belirleyici olamayacağını belirten Erdoğan, “Her medeniyet kendi teknolojisini, her teknoloji kendi kültürünü ve değerini üretir. Eğer siz kendi teknolojinizi, kendi biliminizi üretemiyorsanız onun kültüründe ve değerinde de belirleyici olamazsınız. Bizim kültürümüzde ve medeniyetimizde dünyada iyi olan, güzel olan, faydalı olan ne varsa onu almak, onu kullanmak ve geliştirmek vardır. Reddiye bizde asla yoktur. Biz, geçtiğimiz 14 yılda bilime, bilim insanlarına, bilimsel çalışmalara verdiğimiz önemle bu konuda çok önemli mesafe kat ettik” dedi.

İrfan ve hikmetten yoksun bir ilmin eksik olacağını vurgulayan Erdoğan, FETÖ’den örnek vererek, şöyle konuştu: “Bilim, sadece somut çıktıları itibariyle değil; zihinlerde yol açtığı değişim ve dönüşümle de milletler için önemlidir. Tarihimizdeki çalkantılara ve istikrarsızlıklara baktığımızda hepsinin de arkasında cehaletin, ilmi geriliğin, kültürel yozlaşmanın bulunduğunu görüyoruz. FETÖ denilen şer şebekesi, milletimizin eğitim ve yardımlaşma konusundaki hassasiyetlerini istismar ederken, en çok bu tür eksiklerden faydalanmıştır. Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı mensupları, polisler, öğretmenler, iş adamları iyi eğitim almış, fiyakalı okullardan mezun olmuş olabilirler. Ama bu durum hakikatler karşısındaki körlüklerini, cehaletlerini, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bunun için hep ilimle birlikte ecdadımız irfanı, ilmin yanına koymuştur. İrfan ile hikmet olmazsa o ilmin hiçbir anlamı yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Pek çok sapkın yapı gibi FETÖ’cüler de burada yollarını kaybetmiştir. Ne olduklarını, kim olduklarını unutarak, her biri sadece sahiplerinin emrettiğini yapan birer mankurta dönüşmüştür. 15 Temmuz’da bu örgüt mensuplarının yaptıkları ihanetin büyüklüğünü ancak bir asır önceki işgal günleriyle mukayese edebiliriz. FETÖ’nün TBMM’yi bombalamasıyla Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın kapatılması aynı şeydir. Aynı amaca yöneliktir. Orada bir fark yok. Her ikisi de milli iradenin tecelligahı olan bu kurumları işlemez hale getirerek, ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı gütmektedir”

Cehaletin havuzuna düşmenin çok büyük tehlike getireceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz, ilah olarak Allah’tan başka bir güç asla tanımayız, tanıyamayız. Bu bizim inancımızın en önemli başlıklarından biridir. Bir diğeri de kulluktur. Allah’tan başka hiçbir güce biz kul olmadık, kul olamayız. Fakat kalkıp da siz Pensilvanya’ya bu iki önemli itikadi başlığı teslim ederseniz işte orada her şey kaydı, demektir. Bunun adı cehalettir. Bu cehaletin havuzuna düşmek, çok büyük tehlike getiriyor. Bu kör teslimiyetin ne inancımızda ne kültürümüzde ne de bilimde yeri vardır” diye konuştu.