Hükümetin koronavirüs salgınına karşı hayata geçireceği ekonomik istikrar paketi hakkında açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Gerçek bir nakdi akışa dayanmıyor. Toplumun can suyuna ihtiyacı var” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın salgına karşı 2 trilyon dolarlık bütçe açıkladığını hatırlatan Davutoğlu, “Toplumumuzun ihtiyaçları bu ölçekte bir paketle aşılabilir” ifadelerini kullandı.

Açıklanan 100 milyar liralık fonun içine konut kredilerinin de girdiğini hatırlatan Davutoğlu, bu durumun insanların zihninde şüphe oluşturduğunu savundu.

1752 TL net ödenek

14 maddelik ekonomik önlem paketi öneren Davutoğlu, 15 milyona yakın SGK’lı çalışanan asgari ücretle çalışan yarısına 3 ay boyunca verilecek 1752 TL net ödeneğin 40 milyar TL civarında olacağını belirtti.

Kaynağın kayıtsız çalışanları da kapsaması gerektiğini belirten Davutoğlu, işverenlere kayıtsız çalışanlarını beyan etmeleri şartıyla bir defaya mahsus geri dönük inceleme yapılmayacağının kanunla garanti edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu beyanla kayıtsız çalışanlara da kısa çalışma ödeneği ödenmesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu,  “Kayıtsız çalışanını bildirmeyen ve bundan sonrasında kayıtsız işçi çalıştıranlara verilecek cezalar derhal ağırlaştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç duyan tüm sektörlerde krediler 6 ay faizsiz ertelenmeli

Alınan önlemlere rağmen işini kaybedecek çalılanlar için işsizlik fonu hakediş ve yararlanma şartlarının esnetilmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, ihtiyaç olabilecek sektörlerde vadesi gelen tüm kredilerin faizleri ve anaparalarının bankalar tarafından 6 ay faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

Doğalgaz, elektrik ve su faturalarının hane halkları, çiftçiler ve üreticiler için 6 ay ertelenmesi gerektiğini de söyleyen Davutoğlu, bu faturaların 6 ay sonunda 18 ay taksitlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Davutoğlu şunları kaydetti:

Kiralar nakdi ve krdi desteği

Sorun yaşayan işverenlerimiz için 6 ay boyunca kira ödemelerinin üçte biri oranında kira desteği, üçte biri oranında ise kredi desteği sağlanmalıdır.

Yaşanan süreç güçlü bir gıda ve tarım politikasının ne denli önemli olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Çiftçilerimizin Ziraat Banka’sına olan borçlarının anapara ve faiz ödemeleri 6 ay süreyle ertelenmeli ve 6’ıncı ayın sonunda taksitlendirme imkanı sağlanmalıdır.

Gıda tedarik zincirinde aksama yaşanmamasını sağlamak için; kuru ve soğuk hava depoları ve hallere acil finansal destek sağlanmalıdır.

Bankalar, borçlunun gelirinin salgın sebebiyle doğrudan veya dolaylı şekilde olumsuz etkilendiği hallerde, 10 bin TL ye kadar olan tüm kredi kartı ve tüketici kredisi ödemelerini 6 ay boyunca fazisiz ertelemelidir. 

Tüm sağlık personeline 3 ay boyunca ikramiye ödemesi yapılmalıdır.

Herhangi bir geliri olmayan ve sosyal yardım alanlar dışında sosyal yardıma başvuru koşulları kolaylaştırılmalı ve 2 Milyar TL olarak belirlenen kaynak acilen 10 Milyar TL’ye yükseltilmelidir.

Maliye e-haciz işlemini en az 6 ay uygulamamalıdır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklara ilişkin icra takipleri de durdurulmalıdır.

Toplu ibadete ara verilmesi dinen de uygun

Cami, stadyum ve eğlence yerlerinin faaliyetlerine ara vermesinin doğru olduğunu söyleyen Davutoğlu, cami cemaatinin bu karar uyması ve bu kararı kendileri için alınış, dinen de uygun olan bir karar olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Tutuklu yargılama ısrarından vazgeçilmeli

Cezaevleri ile ilgili alınan tedbirlerin de doğru ama yetersiz olduğunu savunan Davutoğlu, “Hasta, yaşlı, hamile, lohusa ve çocuklu kadınların cezalarının 1.5 yıl tehiri olumludur. Mahkumiyet cezalarının infazına ara verilmesi veya evde yapılması seçenekleri değerlendirilmelidir. 60 yaş üstü tüm tutukluların tahliye edilmesi, hücre ve koğuşların insan sağlığına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Hükümlü ve tutuklular da bu toplumun fertleridir. Tutuklu yargılama ısrarından vaz geçilmelidir. İstisnai uygulama olarak evet olabilir, ama süresiz, uzun süreli tutuklu yargılamaların çok ciddi insan hakkı ihlallerine yol açtığını gördük” dedi.

Davutoğlu, virüs salgınına karşı sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bilim Kurulu’nun altında görev yapmak üzere bir alt komite kurulmasını ve bu komitenin dünyadaki gelişmeleri takip ederek güncel senaryolar çalışmasını öneren Gelecek Partisi Genel Başkanı, haklarında cezai müeyyide olmayan KHK’lı sağlık çalışanlarının da göreve çağrılmasını istedi.