UNICEF’in dünya genelinde çocukların eğitim durumuna ilişkin raporunu açıkladı. Raporda yer alan rakamlar endişe verici.

LİSE ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR OKULA DAHA UZAK

Raporda dünya genelinde ilkokul çağındaki 6 ila 11 yaşları arasındaki 61 milyon kız ve erkek çocuğunun, ortaokul çağındaki 12 ila 14 yaşları arasındaki 60 milyon kız ve erkek çocuğunun ve lise çağındaki 15 ila 17 yaşları arasındaki 142 milyon çocuğun okula gitmediği açıklandı.

GÜNEY AFRİKA LİSTENİN TEPESİNDE YER ALIYOR

UNESCO’nun verilerine göre çocukların okula gitmediği bölge ve ülkelerin başında Güney Afrika geliyor. Afrika’nın güney bölgelerinde 6 ila 11 yaş arası çocukların beşte birinden fazlası ve 12 ila 14 yaşları arasındaki gençlerin üçte biri okula gitmiyor.

‘CİNSİYET ADALETSİZLİĞİ’ BAŞLICA SEBEP

15 ila 17 yaşları arasındaki çocukların da yaklaşık yüzde 60’ının okula gitmediğine yer veriliyor. Çocukların okula gönderilmeme gerekçelerinin başında cinsiyet adaletsizliği, okullara uzak mesafe ve yoksulluk geliyor.

SİLAHLI ÇATIŞMALAR EĞİTİMİ ENGELLİYOR

Dünya genelindeki silahlı çatışmalar da çocukların okula gitmeleri önünde engel teşkil ediyor. Dünya genelinde ilkokul çağında okula gitmeyen kız ve erkek çocuklarının yüzde 35’i kriz bölgelerinde yaşıyor. Ortaokul çağında olup okula gidemeyenlerin yüzde 25’i ve lise çağında okula gitmeyen gençlerin ise yüzde 18’i çatışmaların sürdüğü ülkelerde yaşıyor.

YAŞI BÜYÜK ÇOCUKLAR EĞİTİM ALAMIYOR

Raporda, yaşları büyük gençlerin daha az eğitim şansı olduğuna dikkat çekiliyor. 15 ila 17 yaşları arasındaki gençlerin okula gitmeme ihtimali 6 ila 11 yaşları arasındaki çocuklara göre beş kat daha fazla. Buna gerekçe olarak ülkelerdeki ilkokul çağındaki zorunlu eğitim gösteriliyor. Raporda ayrıca 15 ila 17 yaş grubundaki çocukların çoğunlukla çalışmak zorunda kaldıkları belirtildi.

KIZ ÇOCUKLARI OKULA GİDEMİYOR

Raporda, eğitimin kız ve erkek çocuklarına göre de değiştiğine yer veriliyor. Afrika’nın güneyinde hiç okula gitmeyen kız çocuklarının sayısının 9 milyonu bulduğu belirtilirken, erkek çocuklarında bu sayının 6 milyon olduğuna yer verildi. UNESCO, Güneydoğu Asya’da ise yaklaşık 5 milyon kız çocuğu ve 2 milyon erkek çocuğunun hiç okula gitmediğine dikkat çekti.